غیاثی: دوندگان اعزامی به مسابقات داخل سالن آسیا مشخص شدند«تیمورغیاثی» سخنگوی سازمان تیم های ملی دو و میدانی، روز یکشنبه با اشاره به اینکه هدف ما ازشرکت دراین رقابت ها کسب بهترین نتیجه است به ایرنا،افزود: اعضای سازمان تیم های ملی با توجه به کسب بهترین رکوردهای ورزشکاران نفرات اعزامی را انتخاب و به فدراسیون معرفی کردند.
وی افزود: هشت ورزشکار مرد و دورزشکار زن در ترکیب کاروان ورزشی تیم های ملی دو و میدانی ایران به این رقابت ها قراردارند و امیدواریم بهترین نتایج را کسب کنند.
سخنگوی سازمان تیم های ملی در باره تاریخ برگزاری اردوی ملی پوشان دو و میدانی داخل سالن، اظهار داشت: اردوی ورزشکاران ازسوم شهریور ماه به صورت متمرکز آغازمی شود،البته تعدادی ازورزشکاران از جمله حسن تفتیان اردوی تدارکاتی خود به منظور شرکت در این رقابت ها را پیش از این آغاز کرده اند.
غیاثی با اشاره به کسب چهار مدال طلا و یک برنز دررقابت های قهرمانی آسیا درادویشای هند،افزود: این مهم کار ما را دراین رقابت ها سخت کرده اما به طور حتم با حمایت های فدراسیون و تلاش ورزشکاران می توانیم در این رقابت ها نیز عناوین قابل توجهی کسب کنیم.
وی درباره شرکت «سپیده توکلی» نیز عنوان کرد: ازآنجا که توکلی در5 تا 6 ماه گذشته درهیچ مسابقه ای شرکت نداشته است،مقرر شد دریک مسابقه آزمایشی شرکت کرده و چنانچه بتواند 3800 امتیاز را درماده پنجگانه کسب کند به این رقابت ها اعزام شود درغیر اینصورت یکی از دختران برای کسب تجربه درمیدان آسیایی به این رقابت ها اعزام گردد.
حسن تفتیان،علی خدیور،رضا قاسمی، امیر مرادی، مسلم نیادوست،حسین کیهانی،
کیوان قنبرزاده، علی ثمری، سپیده توکلی و الهام کاکلی نمایندگان دوو میدانی ایران دررقابت های قهرمانی داخل آسیا هستند.
ورزشی.**9144**1368
خبرنگار:سعید قهرمانی**انتشار: خیراله شفیعیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید