تولید مینی‌بوس کاهش یافت

تیر ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۵.۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات به طور میانگین از ۸۶ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۸۱ دستگاه رسید.

تیر ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از ۱۵ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در پیشرو دیزل‌ آسیا اما ۳۰۰ درصد رشد داشته و از پنج دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۲۰ دستگاه افزایش یافت.

تولید این محصولات در گروه بهمن نیز با رشد ۷۱.۴ درصدی همراه بوده و از ۲۱ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۳۶ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در سروش دیزل مپنا اما با کاهش ۵۰ درصدی همراه بوده و از ۳۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۱۵ دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصولات در آکیا دویچ نیز متوقف شده و از ۱۵ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید